اقدام عجیب آل‌کثیر برای ماندن در جمع سرخ‌ها

۲۷بهمن
اقدام عجیب آل‌کثیر برای ماندن در جمع سرخ‌ها

اقدام عجیب آل‌کثیر برای ماندن در جمع سرخ‌ها

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس حاضر به جراحی زانوی پای خود نشد تا با نامه کتبی شخصی خواستار بازگشت به تمرینات پرسولیس شود.

بایگانی شمسی