اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی

۱۵مهر
ساخت واحدهای مسکونی جدید تقاضا محور است

ساخت واحدهای مسکونی جدید تقاضا محور است

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر تقاضامحور بودن احداث مسکن، بیان کرد: حداکثر ظرف ١٠ روز آینده ثبت‌نام در سامانه مجددا شروع شده و بر اساس نیازی که مردم اعلام می‌کنند، واحدهای مسکونی احداث خواهد شد.

بایگانی شمسی