اقدام دولت ها برای مقابله با کرونا

۲۴اسفند

بحران کرونا تا سه‌شنبه حادتر می‌شود!!!

کارشناسِ بیماری‌های عفونی از آمریکا بیان کرد: روزسه‌شنبه شرایط حادتر می شود، این تازه نقطه آغاز است، دردها، رنج‌ها، مرگ و هر اتفاق تلخی که تا امروز رخ داده تازه شروع کار است. به گزارش سرویس سلامت افق تهران، به پیش بینی کارشناسِ بیماری‌های عفونی از آمریکا شیوع جهانیِ ویروسِ کرونا تا ۶ ماه ادامه […]

بایگانی شمسی