اقدام دلاورانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۳آبان
دوران بزن و دررو تمام شده/در خاورمیانه جایی برای آمریکا نیست

دوران بزن و دررو تمام شده/در خاورمیانه جایی برای آمریکا نیست

عضو شورای شهر تهران ضمن اشاره به دوران بزن و دررو تمام شده، بیان کرد: ماجرای دلاوری و غیورمردان سپاه پاسداران موید همین نکته است بازهم تکرار می‌کنیم به خانه‌تان برگردید اینجا جای شما نیست.

بایگانی شمسی