اقدام خرابکارانه

۰۹بهمن
بازداشت عاملان جاسازی کیک های آلوده

بازداشت عاملان جاسازی کیک های آلوده

وزیر بهداشت اعلام کرد: تعدادی از افراد در پرونده کیک‌های آلوده دستگیر و بازداشت شدند، هیچ تخلفی و قصوری در هیچ یک از کارخانجات در این زمینه صورت نگرفته است. به گزارش سرویس سلامت افق تهران، سعید نمکی، وزیر بهداشت اعلام کرد: تعدادی از افراد در پرونده کیک‌های آلوده دستگیر و بازداشت شدند، هیچ تخلفی […]

بایگانی شمسی