اقدام خدا پسندانه معاونین سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

۲۶فروردین

اقدام خدا پسندانه معاونین سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

اعضای معاونین سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، بخشی از حقوق فروردین ماه خود را به هموطنان سیل زده اختصاص دادند. به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، اعضای شورای معاونین سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، در راستای حمایت از هموطنان سیل زده، بخشی از حقوق فروردین ماه خود را به هموطنان سیل زده اهدا کردند. باتوجه به […]

بایگانی شمسی