اقدام جهادی

۲۳فروردین

شرایط در خوزستان رو به بهبود است

وزیر کشور بیان کرد:  حضور مردمی علاوه بر قوت بخشیدن به امدادرسانی، موجب افزایش روحیه امدادگران شده و به لطف خداوند وضعیت در خوزستان رو به بهبود است.  به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در خصوص ایجاد شرایط خاص و بحرانی در استان خوزستان اظهار داشت: آب دو رودخانه دز […]

بایگانی شمسی