اقدام امریکا

۰۷اردیبهشت

ایران محدود کردن رسانه‌های ایرانی را محکوم کرد

وزارت خارجه ایران تصمیم خزانه داری آمریکا در مورد مسدودسازی دسترسی به دامنه اینترنتی رسانه های ایرانی را به شدت محکوم می‌کند.

بایگانی شمسی