اقدام افتخارآمیز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۳آبان
با دولت‌سازی اسلامی به تمدن‌سازی اسلامی برسیم

با دولت‌سازی اسلامی به تمدن‌سازی اسلامی برسیم

سخنگوی شورای شهر تهران بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند الگویی برای جهان در بخش‌های فرهنگی و علمی و اقتصادی باشد و حتماً ایران با اجرا و دولت‌سازی اسلامی ابرقدرتی در دنیا خواهد بود.

بایگانی شمسی