اقدامان پلیس برای مقابله با سرقت در تهران

۰۲آذر
ساماندهی معتادان متجاهر در تهران/اقدامان پلیس برای مقابله با سرقت در تهران

ساماندهی معتادان متجاهر در تهران/اقدامان پلیس برای مقابله با سرقت در تهران

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به ساماندهی معتادان متجاهر در تهران، بیان کرد: طرح ویژه‌ای برای مقابله با سرقت در تهران آغاز شده و ۱۴۰ اکیپ ویژه از سوی پلیس پیشگیری برای همین امر اختصاص یافته و فعال است.

بایگانی شمسی