اقدامات کارشناسی

۲۲آبان

طرح کاهش آلودگی هوا را تغییر می دهیم!!!

سردار رحیمی بیان کرد: در صورتی که مدبران شهری نظرات کارشناسی ارائه ندهند در راستای آسایش مردم و جامعه این طرح را به شکل یک طرفه و با مواردی که مورد نظر ما است انجام می دهیم. به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ بیان کرد: در آخرین […]

بایگانی شمسی