اقدامات پیشگیرانه برای کنترل شیوع کرونا ویروس

۰۶اسفند

الزام شهرداری تهران به کنترل ویروس کرونا

در جلسه امروز شورای شهر، دو فوریت طرح الزام‌ شهرداری تهران به اقدامات پیشگیرانه برای کنترل شیوع کرونا ویروس با ۱۲ رای موافق تصویب شد. به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، طرح دو فوریتی طرح الزام شهرداری تهران برای تهیه دستورالعمل کنترل شیوع بیماری‌های ویروسی در هیأت رئیسه شورای شهر تهران مورد بررسی قرار […]

بایگانی شمسی