اقدامات پلیس پیشگیری

۰۵مرداد
موثرترین عامل پیشگیری از سرقت‌ها خود مردم هستند

موثرترین عامل پیشگیری از سرقت‌ها خود مردم هستند

جانشین پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: دامنه سرقت در نقاط مختلف تهران حالت متغیر دارد و این طور نیست که تصور شود مثلا بیشترین سرقت مربوط به یک محله ثابت در تهران است.

بایگانی شمسی