اقدامات وسیع

۳۰بهمن

آسیب جدی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی

وزیر دفاع بیان کرد: جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی با آسیب جدی مواجه شده است و از بخش صنایع دفاعی درخواست شده تا به بازسازی جعبه سیاه کمک کند. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، امیر سرتیپ «امیر حاتمی»، وزیر دفاع در حاشیه نشست هیئت دولت در خصوص اهمیت انتخابات دوم اسفند ماه بیان کرد: کنگره […]

بایگانی شمسی