اقدامات موثر شهرداری

۲۵اسفند

ضرورت تعطیلی آرامستان های تهران

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران بیان کرد: از مدیریت سازمان بهشت زهرا می‌خواهم تمهیدات لازم را اتخاذ و ورودی های بهشت زهرا س را مسدود نماید. به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، زهرا صدر اعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر […]

بایگانی شمسی