اقدامات مدیریت شهری برای نوسازی حمل و نقل عمومی

۱۹اسفند
اقدامات مدیریت شهری برای نوسازی حمل و نقل عمومی

اقدامات مدیریت شهری برای نوسازی حمل و نقل عمومی

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: تلاش مدیریت شهری این است تا از طریق مساله اوراق و تهاتر یا روش‌های دیگری منابع مالی لازم تامین و اهدافی که در زمینه نوسازی حمل و نقل عمومی تهران وجود دارد محقق شود.

بایگانی شمسی