اقدامات مالی

۰۴بهمن
کمک بانک پارسیان به مجمع خیرین انتقال خون

کمک بانک پارسیان به مجمع خیرین انتقال خون

بانک پارسیان در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود دو میلیارد ریال به مجمع خیرین انتقال خون کمک کرد.

بایگانی شمسی