اقدامات لازم برای نقاط بی‌دفاع شهر انجام شود

۱۴دی
اقدامات لازم برای نقاط بی‌دفاع شهر انجام شود

اقدامات لازم برای نقاط بی‌دفاع شهر انجام شود

عضو شورای شهر تهران بیان کرد:‌ باید هر چه بیشتر در جهت رفع مشکلات منطقه 15 و فضاهای بی‌دفاع شهری اقدام شود.

بایگانی شمسی