اقدامات غیر قانونی

۰۴مهر

هدیه لاکچری دختر وزیر برای تولد شریک جرمش

شبنم نعمت زاده، در وضعیتی که شرکت دچار ورشکستگی بود در برای تولد شریک جرم وی آیفون ١٠ که در آن زمان هدیه لاکچری محسوب می شد را به وی داد. به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، از ساعاتی قبل دادگاه ۳ دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برای رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده متهم به […]

بایگانی شمسی