اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم درباره دانشجویان بورسیه

۲۰مهر
بررسی اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم درباره دانشجویان بورسیه

بررسی اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم درباره دانشجویان بورسیه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی را در مورد اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم درباره دانشجویان بورسیه سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ بررسی می‌کنند.

بایگانی شمسی