اقدامات عملی

۱۴بهمن

با عمل گرایی، مطالبات بر زمین مانده مردم را تحقق بخشیم

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: درشرایط کنونی باید مسئولیت خود را در حوزه مدیریت شهری بپذیریم، با عمل گرایی و واقع‌گرایی، مطالبات مردم که زمین مانده را تحقق بخشیم. به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، در حاشیه یکصدو‌بیست و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران با گرامیداشت فرا رسیدن […]

بایگانی شمسی