اقدامات ضروری

۰۵فروردین

از التماس برای قرنطینه خسته شدیم

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس بیان کرد: مجلس می تواند در صورت نیاز، کشور را برای ۳۰ روز به صورت کامل تعطیل کرده و در صورت نیاز آن را به مدت ۳۰ روز دیگر تمدید کند. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، عبدالکریم حسین‌زاده رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس در نامه ای خطاب به علی […]

بایگانی شمسی