اقدامات زیربنایی

۰۲بهمن

امیدوارم شهردار بتواند پاسخگوی افکار عمومی و شورای شهر باشد!!!

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: شهردار تهران باید با جدیت هر چه بیشتر پرونده املاک نجومی را پیگیری کند، امیدواریم آقای شهردار بتواند از نظر حقوقی پاسخگوی شورای شهر و افکار عمومی باشد. به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، شهربانو امانی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درخصوص پرونده […]

بایگانی شمسی