اقدامات درمانی و پزشکی

۲۷اسفند

ایران الگویی برای اروپا در مقابله با کرونا

یکی از اعضای اپوزوسیون، اقدامات درمانی و پزشکی ایران برای مقابله با کرونا را مورد تحسین قرار داد. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، امید دانا، از اعضای فعال و خارج نشین اپوزوسیون با انتشار توئیتی از تحسین اقدامات درمانی و پزشکی ایران برای مقابله با ویروس کرونا توسط نماینده سازمان بهداشت جهانی در جریان […]

بایگانی شمسی