اقدامات خصمانه ایران

۱۵تیر
آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست

آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست

وزیر دفاع موقت آمریکا بیان کرد: علی رغم این که اقدمات خصمانه ایران برای دنیا خطرناک است امریکا به دنبال جنگ با ایران نیست. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، شبکه خبری الجزیره، «مارک اسپر» روز جمعه بیان کرد: «علی رغم این که ایران با اقدامات خشونت آمیز خود در دنیا چالش ایجاد می کند، […]

بایگانی شمسی