اقدامات جهادگرانه

۲۹فروردین
قرنطینه تا ریشه کن شدن کامل کرونا ادامه یابد

قرنطینه تا ریشه کن شدن کامل کرونا ادامه یابد

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در صورتی که قبل از مهار بیماری کرونا، فعالیت‌های عادی خود را از سربگیریم بار دیگر با شرایط حاد و بحرانی مواجه خواهیم شد، قرنطینه باید تا زمان ریشه کن شدن بیماری کرونا ادامه پیدا کند.

بایگانی شمسی