اقدامات توسعه محور و توزیع عادلانه امکانات در کلیه فازهای پرند

۱۰بهمن
توزیع عادلانه امکانات در کلیه فازهای پرند

توزیع عادلانه امکانات در کلیه فازهای پرند

شهردار پرند با حضور در مسجد امام جواد (ع) شهرک آفتاب از آمادگی مدیریت شهری برای اقدامات توسعه محور و توزیع عادلانه امکانات در کلیه فازهای این شهر، خبر داد.

بایگانی شمسی