اقدامات اصلاحی در فرایندهای اجرایی

۱۲آذر
اولین کتاب در زمینه مشتری مداری در صنعت بیمه منتشر شد

اولین کتاب در زمینه مشتری مداری در صنعت بیمه منتشر شد

"مدیریت ارتباط با مشتری و کاربرد آن در صنعت بیمه" نوشته « محسن عسگری» مدیر امور مشتریان شرکت بیمه سامان به عنوان اولین کتاب تخصصی با موضوع مشتری مداری در صنعت بیمه کشور، همزمان با روز بیمه و با حمایت شرکت بیمه سامان منتشر شد.

بایگانی شمسی