اقتصاد و دارایی

۰۶خرداد
همایش ملی اسوه های ایثار با حمایت بانک ایران زمین برگزار شد

همایش ملی اسوه های ایثار با حمایت بانک ایران زمین برگزار شد

با هدف ترویج ارزشهای متعالی دفاع مقدس و تکریم از مقام شامخ ایثارگران گرانقدر و خانواده معزز شهدا، همایش ملی اسوه های ایثار مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی با حضور مدیر امور سرمایه انسانی و آموزش بانک ایران زمین برگزار شد.

بایگانی شمسی