اقتصاد مقاومتی در سالی که گذشت

۱۸بهمن
اقتصاد مقاومتی در سالی که گذشت!!!
یادداشت مهدی مسعودی آشتیانی

اقتصاد مقاومتی در سالی که گذشت!!!

اقتصادسیاسی برجام همراه با کرونا موفقیت آمیز نبود و ما در تله بازگشت بایدن به برجام گرفتار شدیم، طرف مذاکره ما بدعهدی‌های زیادی کرد و ما نه خیلی قادر به مقابله به مثل بودیم و نه عملا اقدام چندانی کردیم.

بایگانی شمسی