اقتصاد سبز

۰۴بهمن
چادرملو رتبه اول بهره وری کل را در همایش ۱۰۰ شرکت برتر

چادرملو رتبه اول بهره وری کل را در همایش ۱۰۰ شرکت برتر

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل را در بین شرکتهای گروه اکتشاف، استخراج و خدمات جنبی کسب کرد.

بایگانی شمسی