اقتصاد زیرزمینی

۰۴بهمن
تأمین کل بودجه دولت با شفاف‌سازی اقتصاد زیرزمینی

تأمین کل بودجه دولت با شفاف‌سازی اقتصاد زیرزمینی

کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر مالیات علی‌الحساب بودجه شفاف و اقتصاد زیر زمینی را حذف کنیم بودجه کل دولت از مالیات تأمین می‌شود.

بایگانی شمسی