اقتصاد دانش‌بنیان

۰۷فروردین
گسترش شرکت دانش بنیان گامی به سوی بومی‌سازی اقتصاد

گسترش شرکت دانش بنیان گامی به سوی بومی‌سازی اقتصاد

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اقتصاد دانش بنیان می‌تواند ما را در بومی‌سازی اقتصاد یاری رساند و زمینه را برای اشتغال نیروهای جوان و متخصص فراهم کند.

بایگانی شمسی