اقتصاد دانش‌بنیان زمینه‌ای برای اشتغال جوانان متخصص

۰۷فروردین
لزوم بهره‌گیری از جوانان متخصص در اقتصاد دانش‌بنیان
نماینده مجلس:

لزوم بهره‌گیری از جوانان متخصص در اقتصاد دانش‌بنیان

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با بهره‌گیری از پتانسیل نیروی جوان و متخصص در اقتصاد دانش بنیان زمینه را برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور فراهم کنیم.

بایگانی شمسی