اقتصاد دانان

۲۱بهمن

مردم حق دارند از گرانی عصبانی باشند

وزیر اقتصاد بیان کرد: مردم حق دارند از گران فروشی عصبانی و ناراحت باشند، دولت هم قصد دارد شبکه نظارتی برای مبارزه با گران فروشی تشکیل دهد. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد درخصوص ناراحتی مردم از گرانی های اخیر گفت: در وزارت اقتصاد هسته اندیشه‌ورزی وجود دارد و تلاش می […]

بایگانی شمسی