اقتصاد بین المللی

۰۲بهمن
هوشمندسازی اقتصاد شرط موفقیت در عرصه بین‌الملل

هوشمندسازی اقتصاد شرط موفقیت در عرصه بین‌الملل

وزیر اقتصاد بیان کرد: اقتصاد هوشمند تنها با ایفای نقش فعالانه و محوری بخش خصوصی در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری تحقق خواهد یافت.

بایگانی شمسی