اقتصاد بیمار

۱۶اردیبهشت

با افزایش بنزین کرایه ها دوباره گران می شوند؟

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، بیان کرد: افزایش ۲۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی در سال ۹۸ تصویب شده و افزایش مجددی نخواهیم داشت. به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در باره این که افزایش احتمالی نرخ بنزین تأثیری در […]

بایگانی شمسی