اقامت دائم

۱۹شهریور

فغانی می تواند با نام استرالیا قضاوت کند؟

بر اساس قوانین مهاجرتی استرالیا، فغانی یا هر ورزشکار دیگری که به کشور  استرالیا مهاجرت می کند حداقل تا پنج سال  باید با ملیت خودش در میادین بین المللی حاضرشود. به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، این روزها بحث مهاجرت علیرضا فغانی حرف و حدیث های فراوانی را به همراه داشته است، این داوربین المللی […]

بایگانی شمسی