افکار

۰۱دی
راه های خوش بینی و مثبت اندیشی در کار و زندگی

راه های خوش بینی و مثبت اندیشی در کار و زندگی

خوش بینی و مثبت اندیشی ، خوش بینی نسبت به دیگران از جمله الزامات زندگی روزمره است. به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، خوش بینی و مثبت اندیشی از جمله صفاتی است که زندگی را برای انسان ها راحت تر و شاد تر می کند پس تا می توانید به خود و دیگران انرژی مثبت […]

بایگانی شمسی