افق کورش

۰۷تیر
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه افق کورش

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه افق کورش

فروشگاه زنجیره‌ای افق کورش آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه خود را منتشر کرد.

۲۶آبان
فروشگاه‌های زنجیره‌ای فرصت‌های شغلی محلی را نابود می‌کنند؟

فروشگاه‌های زنجیره‌ای فرصت‌های شغلی محلی را نابود می‌کنند؟

دو سالی می‌شود که فروشگاه‌های زنجیره‌ای مختلف در حال دادن فرانچایز یا همان نمایندگی به مردم عادی هستند و کسب‌وکار خود را به این شکل گسترش می‌دهند، مسیری که افق کورش در آن پیشگام بود.

بایگانی شمسی