افق سیما

۲۹تیر
قانون کامل است در اجرا ضعف داریم
معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران تاکید کرد

قانون کامل است در اجرا ضعف داریم

معاون عملیات و نظارت بر بورس کالای ایران در رابطه با اجرای قوانین مصوبه و تکرار اتفاقات سال97 ابراز نگرانی کرد.

بایگانی شمسی