اخبار داغ

افق سرمایهه

۰۷آبان
صرفه جویی ۵۰ میلیارد ریالی در راه آهن و ترابری ذوب آهن اصفهان

صرفه جویی ۵۰ میلیارد ریالی در راه آهن و ترابری ذوب آهن اصفهان

با احیاء و بومی سازی تجهیزات صورت گرفت صرفه جویی ۵۰ میلیارد ریالی در راه آهن و ترابری ذوب آهن اصفهان

۲۴شهریور
عرض تسلیت مدیر عامل بانک سرمایه به مناسبت اربعین حسینی

عرض تسلیت مدیر عامل بانک سرمایه به مناسبت اربعین حسینی

فرج اله قدمی، مدیر عامل بانک سرمایه، فرارسیدن اربعین حسینی را در پیامی به شرح زیر تسلیت عرض نمود:

بایگانی شمسی