افق تهران منطق

۰۷خرداد
تندیس «فرشته مهر» به یاد شهدای مدافع سلامت در منطقه یک

تندیس «فرشته مهر» به یاد شهدای مدافع سلامت در منطقه یک

شهردار منطقه یک تهران از ساخت تندیس «فرشته مهر» به یاد شهدای مدافع سلامت و نصب آن در خیابان شریعتی، خبر داد.

بایگانی شمسی