افق تخران

۱۵اردیبهشت
رفاه اولین شبکه تلویزیون اینترنتی خصوصی صنعت خرده فروشی کشور را افتتاح می‌کند   

رفاه اولین شبکه تلویزیون اینترنتی خصوصی صنعت خرده فروشی کشور را افتتاح می‌کند  

شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای رفاه، اولین شبکه تلویزیون اینترنتی صنعت خرده فروشی کشور را راه اندازی می‌کند.

بایگانی شمسی