افق اکباتان، یک فروشگاه درخشان در غرب پایتخت

۱۱دی
افق اکباتان، فروشگاهی درخشان در غرب پایتخت

افق اکباتان، فروشگاهی درخشان در غرب پایتخت

فروشگاه رفاه افق اکباتان، شامگاه جمعه، دهم دی‌ماه سال ۱۴۰۰ افتتاح گردید.

بایگانی شمسی