افغانسان

۲۰خرداد
قتل سناتور سابق افغان به دست طالبان

قتل سناتور سابق افغان به دست طالبان

عبدالوالی احمدزی از سناتورهای اسبق کشور افغانستان به دست شبه‌نظامیان طالبان در پل علم به قتل رسید.

بایگانی شمسی