افشین پروین پور

۱۰بهمن
دریافت مالیات‌های سنگین راه‌حل معضل مسکن

دریافت مالیات‌های سنگین راه‌حل معضل مسکن

کارشناس مسکن در خصوص راه‌حل رفع معضل کنونی مسکن بیان کرد: در شرایط کنونی عرضه مسکن اولویت نیست، مهم‌ترین برنامه‌ی دولت برخورد با سوداگری و دریافت مالیات‌های سنگین است.

بایگانی شمسی