افشین حبیب

۱۱خرداد
تعدیل کارگران هتل شهر به دلیل اعتراض به کاهش محسوس دستمزد

تعدیل کارگران هتل شهر به دلیل اعتراض به کاهش محسوس دستمزد

عضو شورای شهر تهران از تعدیل برخی از کارگران هتل شهر که در سال گذشته نسبت به کاهش میزان دریافتی دستمزد اعتراض کرده بودند، انتقاد کرد و خواستار رسیدگی موضوع از سوی شهردار تهران شد.

بایگانی شمسی