افشای فهرست زمین و ساختمان بانک ایران زمین

۱۸مهر
افشای فهرست زمین و ساختمان بانک ایران زمین

افشای فهرست زمین و ساختمان بانک ایران زمین

مدیرعامل بانک ایران زمین در نامه ای خطاب به انصاری مهیاری، سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، فهرست زمین و ساختمان های متعلق به این بانک را اعلام کرد.

بایگانی شمسی