افسردگی پس از زایمان

۱۱مهر
رابطه مدت شیردهی و افسردگی پس از زایمان

رابطه مدت شیردهی و افسردگی پس از زایمان

تحققان نشان داده که خطر ابتلا به افسردگی پس از زایمان در زنانی که به نوزادشان شیر می‌دادند، بسیار کمتر بود.

بایگانی شمسی